Modern Movement Clinic Turku:

Modern Movement Clinic Turku: hieronta ja urheiluhierontapalvelut ammattitaidolla

hieronta ja urheiluhierontapalvelut ammattitaidolla

Slider

Faskiakäsittely

Faskiakäsittelyn tavoitteena on hoitaa syvän faskian (lihaskalvo) toimintahäiriöitä kitkahieronnalla tarkkaan määriteltyjen faskia-alueiden kautta. Faskiakäsittelyn kohdealueet valitaan huolellisen haastattelun, liikkeen arvioinnin ja palpaation (käsin tunnustelu) perusteella. Hoidettavissa faskiapisteissä yhdistyvät niveltä liikuttavien lihasten faskiat. Nämä faskiapisteet säätelevät ja hallinnoivat niveliä liikuttavia lihasryhmiä, välittävät asentotuntoa keskushermostolle. Näin monimutkaisistakin liikkeistä muodostuu hallittuja, tarkkoja ja harmoonisia liikekokonaisuuksia. Tästä syystä faskiakäsittely tulisi kohdentaa tarkoin määriteltyihin faskiaalisiin keskittymiin, eli faskiapisteisiin, jotta hoito olisi mahdollisimman yksilöllistä, kokonaisvaltaista ja tehokasta.

 

Mitä on faskia?

 

Faskia on kolmiulotteinen sidekudosjatkumo, joka ympäröi kaikkia kehon rakenteita. Se antaa kehollemme tuen ja muodon. Faskia on erittäin hermotettu, aistiva viestijärjestelmä, joka integroi kaikki kehon järjestelmät yhteen. Faskia toimii monille jänteille ja lihaksille kiinnitysalustana, sekä se ympäröi hermo- ja verisuonirakenteita.  Faskialla on merkittävä rooli lihasten voimantuotossa, voimansiirrossa, koordinaatiossa ja proprioseptiikassa. Faskiatutkimus kehittyy jatkuvasti, ja viimevuosina on oivallettu faskialla olevan iso merkitys myös hermoston kiputiedonvälityksessä.

Faskiakäsittely

Faskian toimintahäiriö

 

Syvä faskia on rakenteeltaan kolmikerroksinen ja näiden kerrosten tulisi liukua toisiinsa nähden vapaasti. vapaasta liikeestä huolettii kerrosten välissä oleva hyaluronihappo, joka on tärkeä soluväliaine. Se toimii kudosten ”liukasteena”, mutta se myös vähentää esimerkiksi tulehdusainetuotantoa kudoksissa (Matteini P. 2009). Kudosten ylikuormitus, liikkumattomuus, tulehdukset tai arpikudokset voivat aiheuttaa hyaluronihapon sitkostumisen tai vähenemisen, joka johtaa faskian liikehäiriöihin (Fraser, 2003). Faskian toimintakyvyn aleneminen johtaa nivelliikkuvuuden rajoitukseen ja huonoon koordinaatioon. Tämä toimintahäiriö aktivoi kipuhermopäätteet ympäröivästä faskiasta sekä liikutettavasta nivelestä ja tämä johtaa lopulta kipuun. Kipu voi tuntua lihaksessa, nivelessä tai se voi heijastua raajaa pitkin. Kivun paikantuminen voi olla hämäävä, sillä vaikka kipu tuntuisi nivelessä, syy usein onkin niveltä ohjaavissa faskioissa. Faskiakäsittely saattaa olla ehdotonta, jotta toimintahäiriöiden alue saadaan tarkkaan hoidettua.

 

Faskian toimintahäiriön oireet:

 

  • Kipu (paikallinen kipu, säteilykipu, nivelkipu)
  • Koordinaation ongelmat (tasapaino, huimaus)
  • Lihasjännitys
  • Voimantuoton aleneminen
  • Lihastyön nopea väsyminen
  • Ahdistus
  • Toiminnalliset oireet esim. Vatsakipu, päänsärky

 

 

Miten hoidolla voidaan vaikuttaa faskiaan?

 

Faskiakäsittelyn tekniikoita ja vaikutusmekanismeja on useita. Hermoston reaktiot faskiakäsittelyn kannalta ovat varsin mittavat. Faskiakäsittelyn tuoma kitka- ja paineärsyke saa kalvojen välissä olevan sitkostuneen hyaluronihapon muuttumaan nestemäiseksi ja sen erittyminen lisäntyy kudoksissa (Roman M, 2013). Näin faskiat pääsevät liukumaan taas vapaasti ilman rajoitteita. Faskiassa sijaitsee valtava määrä hermopäätteitä. Faskiakäsittelyllä voidaan näiden hermopäätteiden kautta vaikuttaa keskushermostoon laskemalla sympaattisen hermoston (stressihermosto) toimintaa ja nostamalla parasympaattisen hermoston (lepohermosto) toimintaa (Fleming M. 2013; Feher J. 2012).  Tämä aukaisee kehon oman ”lääkekaapin” (Periaqueductal grey matter [PAG] & rostroventral medulla [RVM]), joka pumppaa kehoon kipuviestiä vähentäviä välittäjäaineita, kuten endogeenisiä opioideja, endorfiiniä ja enkefaliinia. Voimakas faskiakäsittely toimintahäiriöiseen kudokseen käynnistää kehon oman parantamisprosessin (inflammaatio), joka uudelleen korjaa ja puhdistaa ongelmallisen kudosalueen.

Modern Movement Clinic Turku -faskiakäsittelyä tekee: