Fysioterapia Turku

Fysioterapeutti Turku

Fysioterapeutti on liikkumisen ja

Fysioterapeutti on liikkumisen ja
toimintakyvyn ammattilainen

toimintakyvyn ammattilainen

Slider

Fysioterapia Turku

Fysioterapia Turku

Fysioterapia Turku: Modern Movement Clinic:llä keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Näitä ovat esimerkiksi liikkumiseen, kipuun, toimintakykyyn tai niiden ehkäisemiseen liittyvät ongelmat. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja osaaminen perustuu 3,5 vuoden korkeakoulutukseen. Modern Movement Clinic Turku on alan asiantuntijaklinikka ja fysioterapian menetelmiä klinikallamme ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Lue lisää täältä

Fysioterapia hoitona

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapia tarjoaa palveluja asiakkaille tilanteissa, joissa heidän liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina esimerkiksi vamman, kivun, sairauden tai ikääntymisen johdosta. Fysioterapia voidaan jakaa parantavaan, kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään hoitoon. Parantavassa hoidossa tutkitaan mahdollinen toimintakyvyn haitta ja keskitytään hoidossa asiakkaan oireiden aiheuttajaan. Kuntouttavassa hoidossa kyse on asiakkaan kuntoutuksesta kohti tavoittelemaansa toimintakykyä. Ennaltaehkäisevän fysioterapian tavoitteena on vammojen välttäminen ja uusiutumisen estäminen.

Fysioterapia Turku

Fysioterapeutti Turku

MODERN MOVEMENT CLINIC TURKU:

MODERN MOVEMENT CLINIC TURKU: AMMATTITAITOISTA JA YKSILÖLLISTÄ FYSIOTERAPIAA

AMMATTITAITOISTA JA YKSILÖLLISTÄ FYSIOTERAPIAA

Slider

Modern Movement Clinicin fysioterapia alkaa asiakkaan terveyden, toimintarajoitteiden ja liikkumisen kartoittamisella, joiden pohjalta luodaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Fysioterapeutti vastaa asiakkaan terapian suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä, mutta fysioterapian toteutuksessa asiakkaan omalla aktiivisuudella on myös tärkeä rooli. Fysioterapeuttimme avustaa ja tukee sinua tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Tavoitteena fysioterapiassa on asiakkaan kokonaisvaltaisen eli fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin koheneminen. Hoitotulosten ylläpysymiseksi ja paranemisen edistämiseksi fysioterapiassa käytetään manuaalisen käsittelyn tukena harjoitteita, joilla vaikutetaan esimerkiksi nivelten toimintaan, hermokudoksen liikkuvuuteen, erilaisten lihasominaisuuksien parantamiseen, lihastasapainoon ja asentojen korjaamiseen. Varaa aika niin mietitään yhdessä mitä voisimme tehdä hyvinvointisi eteen!

Fysioterapiaan voit hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Tullessasi fysioterapiaan lääkärin lähetteellä Kela korvaa sairausvakuutuslain mukaan osan kustannuksista. Korvauksen hakeminen tapahtuu lomakkeella SV127 (hakemus Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset).

Fysioterapian osaamisalueita esimerkiksi:

  • Akuutit ja krooniset kiputilat
  • Sydän- ja verenkiertoelimistön sekä hengityselimistön sairaudet
  • Pre- ja postoperatiivinen kuntoutus
  • Nivel-, jänne- ja nivelsidevammojen hoito
  • Murtumien kuntoutus
  • Liikunta- ja rasitusvammojen hoito
  • Apuvälineohjaus

Varaa aika mmclinic-fysioterapeutille täältä!

Modern Movement Clinic -fysioterapeutit: