PURENTALIHASHIERONTA & TMD -TERAPIA
MODERN MOVEMENT CLINIC TURKU
Slider

Purentalihashieronta ja TMD-terapia

Purentaelimistön toimintahäiriöt

Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) ovat yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. Tavallisia oireita ovat leukanivelten ja puremalihasten kipu ja arkuus, leukaniveläänet, suun rajoittunut avautuminen, alaleuan liikehäiriöt ja leukanivelalueen väsyminen. Muita oireita voivat olla päänsärky, kasvokipu, korvakipu, huimaus ja nielemisvaikeudet.

TMD-vaivat ovat yleisiä ja oireille altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi anatomiset tekijät, purentavirheet, bruksismi (hampaiden narskuttelu), leukanivelartroosi, niska-hartiaseudun kivut ja stressi. Näistä kuitenkin yleisin oireiden aiheuttaja on pitkittynyt emotionaalinen stressi, joka ilmenee usein purenta- ja niskahartialihaksiston kohonneena lepojännityksenä sekä yö- tai päiväsaikaan ilmenevänä hampaiden yhteen puremisena tai narskutteluna (bruksismi). Huomattavasti harvemmin oireiden taustalla on rakenteellisia ongelmia, kuten artroosia tai muita anatomisia häiriöitä. Rakenteelliset seikat astuvat rooliin enemmän silloin, kun taustalla on purentaelimistön jokin fyysinen trauma (isku kaatumisesta tai väkivallasta ym.).

Purentaelimistön toimintahäiriöissä kipua kuvaillaan usein jomottavaksi, tylpäksi ja häiritseväksi. Kivulle tyypillistä on, että se tuntuu toispuoleisena, kipu vaihtelee vuorokaudenajan mukaan ja se provosoituu helposti kylmästä, vedosta ja pureskelusta. TMD-oirekuvaan liittyy usein myös lisääntynyttä päänsärkyä, niskakipua ja väsymystä. TMD- vaivat voidaan jaotella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja näiden yhdistelmiin. Diagnoosi perustuu kattavaan kliiniseen tutkimukseen ja oireiden selvittämiseen.

Modern Movement Clinic -Turku tarjoaa osaavaa TMD-terapiaa ja purentalihashierontaa. TMD-terapiassa pyritään vähentämään purentaelimistön jäykkyyttä, kipua ja kuormitusta esimerkiksi purentalihashieronnalla, leukanivelten mobilisaatiolla tai akupunktiolla. Toimintakyvyn parantamiseen suunnitellaan myös yksilöllisiä terapeuttisia harjoitteita ja muita kivunhallintamenetelmiä.

Modern Movement Clinic Turku TMD-terapiaa ja purentalihashierontaa tekee: