Dry needling eli kuivaneuloitus

Dry needling eli kuivaneuloitus rauhoittaa hermostoa

rauhoittaa hermostoa

Slider

Trigger point dry needling on yleistyvä hoitomuoto, jota käytetään mm. fysioterapeuttien, osteopaattien, kiropraktikkojen ja lääkärien toimesta. Dry needling on tutkitusti tehokas tapa hoitaa kehon eri kiputiloja ja vähitellen menetelmä on rantautumassa myös meille Suomeen. Modern Movement Clinic Turku on ensimmäisten joukossa oleva hoitoklinikka, joka tarjoaa tätä hoitomuotoa Suomessa.

Mitä on trigger point dry needling ja mihin sitä käytetään?

Dry needling (DN), eli kuivaneuloitus on hoitomuoto, jossa neuloitetaan ohuilla filamenttineuloilla lihasten kireitä kipupisteitä. Hoidolla pyritään lievittämään kipua ja lihasjännitystä sekä rauhoittamaan hermostoa. Sana kuivaneulaus tulee siitä, ettei neuloituksessa injektoida puudutusainetta kipupisteisiin. Lääkärit käyttävät usein puudutusinjektioita näihin samoihin triggerpisteisiin laukaistakseen kipukierteen tai päänsäryn. Kuivaneulaus sai alkunsa tutkijoiden huomatessa, että pelkästään neulan pistäminen triggerpisteeseen sai aikaan lihaskudoksen rentoutumisen ja kivun lievittymisen, eikä puudusainetta tarvittu. Tutkimuksissa ei huomattu merkittäviä eroja puudutusainepistosten ja kuivaneneuloituksen välillä.

DN ei ole akupunktiota, vaikka ne samankaltaisilta vaikuttavatkin. Noin 90 % triggerpisteistä näyttäisi olevan samoja pisteitä, kuin akupunktiopisteet. Hoidot kuitenkin eroavat tieteellisillä, filosofisilla ja koulutuksellisilla tavoilla. Kuivaneulaus perustuu tarkkaan neuro- ja kipufysiologian, anatomian tuntemukseen, sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin. Hoitoa voi opiskella ja antaa ainoastaan terveydenalan ammattilainen.

Kuivaneulaus ei ole kivuliasta. Hoidettava saattaa tuntea nopean hetkellisen paineen tunteen ja lihaksen nytkähdyksen tai sähkömäisen tuntemuksen, kun neula asetetaan triggerpisteeseen. Tyypillinen sivuvaikutus on paikallinen arkuus, joka häviää vuorokauden kuluessa. Neuloitusalueelle saattaa kehittyä myös paikallinen mustelma.

Dry needling -hoitoa käytetään seuraavien vaivojen hoitoon:

 • niskakipu
 • selkäkipu
 • päänsärky
 • olkapääkipu
 • lonkkakipu
 • polvikipu
 • krooninen kipu
 • tenniskyynärpää
 • plantarifaskiitti
 • urheiluvammojen jälkitilat.

Dry needling -hoidon vasta-aiheet:

 • neulafobia
 • asiakas on haluton hoidolle
 • hoitajan ja potilaan välinen huono kommunikaatio
 • akuutti vamma
 • hoidettavassa raajassa lymfanestekierron häiriö
 • infektio
 • hoito on muista syistä sopimaton tilanteeseen.

Mitä ovat triggerpisteet?

Triggerpiste on luustolihaksen hypertonisen punoksen tai lihasfaskian sisäinen voimakkaasti ärtynyt alue. Triggerpistettä (TP) palpoitaessa se on kivulias ja voi aiheuttaa säteilykipua, lihasjännitystä tai tahdosta riippumattomia reaktioita. Tyypillisten säteilytuntemusten mekanismia ei pystytä täysin selittämään, mutta kaikki teoriat kuitenkin yhtyvät samaan malliin, jossa jatkuvasti aktiiviset TP:t voivat herkistää selkäytimen neuroneja ja supraspinaalisia rakenteita, lähettämällä jatkuvia vahingoittumisen havaitsemisen impulsseja keskushermostolle. Tätä herkistymää kutsutaan sentraaliseksi sensitisaatioksi. Rasittunut keskushermosto ei enää pysty paikantamaan kipustimuluksen alkulähdettä tarkasti, vaan kipu saattaa heijastua laajemmalle alueelle. Hermoston ylivirittäytyneisyys ja herkistyminen aiheuttavat esimerkiksi päänsärkyä, kroonista kipua, vatsakipuja, ahdistuneisuutta ja unettomuutta.

Uusimpien faskiatutkimusten mukaan TP:t ovat nimenomaan faskiaalisia "motorisia keskuksia". Näissä pisteissä yhdistyvät niveltä liikuttavien lihasten faskiaaliset kudokset voimavektoreiden suuntaisesti. Nämä pisteet säätelevät siis lihasten välistä synkronaatiota, jotta liikkeistä tulisi hallittuna ja harmoonisia. Häiriöt näissä pisteissä aiheuttavat moninaisia ongelmia, mekaanisella ja neurologisella tasolla.

Myofaskiaaliset TP:t ovat yksi yleisimmistä akuutin ja kroonisen myoskeletaalisen kivun aiheuttajista, joka jää myös usein huomioimatta. Potilaat voivat käydä monia epäonnistuneita hoitoja läpi ja saada useita eri diagnooseja, joilla pyritään selittämään oireet. TP:t ovat usein mukana sekundaarisina monessa muussa kehon ongelmissa, kuten nivelartroosissa, erilaisissa nivel- ja retkahdusvammoissa, viskeraalisissa toimintahäiriöissä ja systeemisairauksissa.

Ärsyyntyneen TP:n alueella vallitsee metabolinen häiriö, jossa kudoksella on hapen ja energian puute. TP:n alueella on myös poikkeuksellisen paljon tulehdusaineita, kuten histamiinia, kalsitoniinigeeniin liittyvää peptidiä, bradykiniinia, serotoniinia ja prostaglandinia. Kiristyneessä lihaskudoksessa kapillaariverisuonet joutuvat puristuksiin, jonka seurauksena kudokseen muodostuu iskemiaa ja hapenpuutetta, jotka puolestaan lisäävät tulehdusaineita ja kipuhermopäätteiden aktivaatiota.

Triggerpisteiden aiheuttamia oireita:

 • lihaskipu
 • nivelkipu
 • säteilevä kipu
 • päänsärky
 • jäykkyys
 • heikentynyt koordinaatio
 • vähentynyt lihasvoima
 • huimaus
 • huonovointisuus
 • ahdistuneisuus.

Triggerpisteiden aktivaation aiheuttajia:

 • huono taparyhti
 • huono työasento istuen tai seisten
 • akuutti lihasten kuormitus
 • jatkuva ylikuormitus
 • suora trauma
 • nivelkuluma
 • psyykkinen stressi
 • B-vitamiinin puutos
 • elektrolyyyttien tasapainohäiriöt
 • kihti
 • anemia
 • krooniset tulehdukset
 • heikentynyt immuunjärjestelmä
 • sisäelinsairaus.

Miten näiden pisteiden neuloitus auttaa?

Neuloituksen vaikuttavat tekijät ovat melko monimutkaisia neurofysiologisia tapahtumaketjuja. Neuloituksen todetaan hajoittavan häiriintyneitä motorisia hermopäätteitä, jolloin hermopäätekohina vähenee. Hermopäätekohina, toisin sanoen hermosynapsien jännitteen kohoaminen, muodostuu synapseihin kasaantuneesta aktiopotentiaalienergiasta triggerpisteen alueella. Tutkimuksissa triggerpisteen herkistymisen ja kohonneen hermopäätekohinan välillä on myös havaittu selvä korrelaatio. Hermosolut rakentavat uuden linkin tuhoutuneille hermopäätteille ja ”resetoivat” niiden koliini- ja asetyylikoliinireseptoreiden aktiiviteetin. Neuloituksen on havaittu vähentävävän triggerpisteen alueelta monia tulehdusmediaattoreita, kuten kalsitoniinigeeniin liittyvää peptidiä, supstanssi P:tä, serotoniinia, interleukiinia ja epinerfiiniä. TP-neuloituksen on myös havaittu stimuloivan jopa 72 tuntia neuloituksen jälkeen A-delta sensoorisia säikeitä, jotka rauhoittavat stressihormonisysteemiä. Mekaanisesti ajateltuna neuloitus rikkoo triggerpisteen aktivoitumisen aikaansaaman kiristyneen ”solmun” ja venyttää kiristyneitä sarkomeerejä lihassoluissa. Sidekudoksiin neuloitus vaikuttaa ainutlaatuisella tavalla. Neulaa pyörittäessä voidaan ultraäänellä nähdä, kuinka sidekudos kietoutuu neulan ympärille. Tähän lisättynä neulan ylös-alainen liike saa aikaan merkittävää venymistä sidekudoksissa jopa useiden senttimetrien päässä neuloitusalueesta.

Referenssit:

Alban Latremoliere and Clifford J. Woolf. Central Sensitization: A Generator of Pain Hypersensitivity by Central Neural Plasticity. 2009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2750819/

Butler D. Moseley L. 2013. Explain pain. Noigroup Publications.

Clifford J. Woolf  (Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of pain, 2011) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961685

Daniel Jeffrey Wallace, Daniel J. Clauw (Fibromyalgia and Other Central Pain Syndromes, 2005)  https://books.google.fi/books/about/Fibromyalgia_and_Other_Central_Pain_Synd.html?id=YpHzvYwDKP0C&redir_esc=y

Fernández-de-las-Penas & Dommerholt, 2013. Trigger point dry needling an evidenced and clinical-based approach. Elsevier Ltd.

Kalso E. Haanpää M. Vainio A. 2009. Kipu. Duodecim.

Kevin C. Fleming, M.D. and Mary M. Volcheck, R.N. Central Sensitization Syndrome and the Initial Evaluation of a Patient with Fibromyalgia: A Review. 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4422459/

Muhammad B. Yunus (Fibromyalgia and overlapping disorders: the unifying concept of central sensitivity syndromes, 2007) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350675

Peter J. Goadsby (Pathophysiology of migraine, 2012) https://www.nbci.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC3444225/

Rodrigo Noseda & Rami Burstein (Migraine pathophysiology: anatomy of the trigeminovascular pathway and associated neurological symptoms, CSD, sensitization and modulation of pain, 2013)

Stecco, L. Stecco, C. 2009. fascial manipulation practical part. Piccin.

Tekin, L. 2013. The effect of dry needling in the treatment of myofascial pain syndrome: a randomized double-blinded placebo-controlled trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138883

Mejuto-Vázquez, MJ 2015. Short-term changes in neck pain, widespread pressure pain sensitivity, and cervical range of motion after the application of trigger point dry needling in patients with acute mechanical neck pain: a randomized clinical trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24568260

Llamas-Ramos R, Pecos-Martin D, Gallego-Izquierdo T, Llamas-Ramos I, Plaza-Manzano G, Ortega-Santiago R, Cleland J, Fernandez-de-las-Penas, C. 2014. Comparison of the short-term outcomes between trigger point dry needling and trigger point manual therapy for the management of chronic mechanical neck pain: a randomized clinical trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25269764

Fernández-de-las-Penas & Dommerholt, 2013. Trigger point dry needling An evidenced and clinical-based approach. Elsevier Ltd.

De Meulemeester KE, Castelein B, Coppieters I, Barbe T, Cools A, Cagnie B. 2017. Comparing trigger point dry needling and manual pressure technique for the management of myofascial neck/shoulder pain: a randomized clinical trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28017188

Liu L, Huang QM, Liu QG. Evidence for Dry Needling in the Management of Myofascial Trigger Points Associated With LowBack Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28690077